UBYTOVACÍ ŘÁD | Penzion Záva, Ubytování Špičák, Železná Ruda

UBYTOVACÍ ŘÁD

Nabídka

LÉTO 2024

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 


 


 


 

 

 

  Lastminute a akční nabídky

Dotazy, poptávky

Ubytovací řád

 

Provozní - ubytovací řád

1/ Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti. Po zapsání údajů do knihy hostí bude hostovi předán klíč od pokoje a bude ubytován.

2/ Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat hosta nejpozději do 18:00 hodin v den nástupu. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li domluveno nebo objednáno jinak. Přesná hodina nástupu bude vždy přesně domluvena s hostem min. týden před nástupem (standardně je nástup v 16:00).

3/ Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovatelem. V den odjezdu musí host pokoj uvolnit do 10:00. Po domluvě je možno tuto dobu upravit.

4/ Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společných prostor a služeb penzionu. Za škody způsobené na majetku penzionu jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami, jemu svěřeným do péče, odpovídá v plném rozsahu. Případné škody je host povinen uhradit na místě. ZRÁTA KLÍČE JE UČTOVÁNA 3.000,- Kč / ks.

5/ Při vstupu do penzionu je host povinen přezout se do domácí obuvi, určené jen pro vnitřní prostory, kterou si musí přivést každý host. Host je povinen udržovat ve všech vnitřních i vnějších prostorách pořádek a čistotu.

6/ V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoli instalace. Není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které hostům slouží k osobní hygieně. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškeré elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít okna a dveře pokoje. Při odchodu z objektu uzamknout hlavní vchodové dveře. Z bezpečnostních důvodu není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech vnitřních i vnějších prostorách penzionu.

7/ Host je povinen chovat ve všech vnitřních a venkovních prostorech penzionu tak, aby nevznikl požár.

V CELÉM OBJEKTU JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT! V době od 22:00 hod.do 06:00 hod. se host chová tak, aby nerušil noční klid jak uvnitř penzionu, tak i ve venkovních prostorách.

8/ Kola, lyže a ostatní prostředky pro všechny sporty ukládat jen v místnosti k tomu určené a vždy ji pečlivě uzamknout včetně mříží. Výbava pro letní i zimní sporty je zakázáno skladovat na pokojích, chodbách a dalších vnitřních prostorách penzionu.

9/ Veškeré úkony, které host provádí ve všech vnitřních i vnějších prostorách penzionu, provádí na vlastní nebezpečí a zodpovídá za nezletilé osoby mu při pobytu svěřené a za jejich chování. Rozdělávání ohně je dovoleno na vlastní nebezpečí v ohništi nebo grilu. Otevřený oheň musí být pod stálým dohledem hosta, jen tak velký a za takových podmínek, aby nedošlo k požáru. Po skončení činnosti a nebo před odchodem je nutno oheň uhasit !!!

10/ Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, a to předem. Aktuální ceník je vystaven na penzionu a webových stránkách penzionu (www.zava.sumava.net). Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby a to bez náhrady.

11/ Všechny návštěvy se musí ohlásit majiteli. Parkování návštěv je povoleno pouze se souhlasem majitele, a to za poplatek 100,- Kč/auto/započatý den.

Záloha ve výši 50-ti% celkové ceny pobytu musí být zaplacena do termínu uvedeném v potvrzení rezervace u údajů pro zaplacení zálohy. V opačném případě nebude termín pobytu rezervován.

Storno poplatky

30 až 15 dní před nástupem ……. 50% zálohy

14 až 7 dní před nástupem……….75% zálohy

7 až 1 den před nástupem……….100% zálohy

Při rezervaci celého objetktu – 45 až 1 den před nástupem ………… 100% zálohy

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasiči…………....…150 , 112

Záchranná služba….155 , 112

Policie…………..…..158 , 112

Horská služba……...376 397 273Špičák 23                                www.zava.sumava.net              rezervace: +420 733 578 590

340 04 Železná Ruda             zava@sumava.net              technik: +420 603 497 556
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava a Železná Ruda - turistické informace, tipy na výlety, ...
TOPlist